Prenumerata

 

Prenumerata na rok 2019 r. nie ulega zmianie. Dla prenumeratorów wynosi 7,50 zł, w tym 8% VAT.

 

 

 

 

Koszt prenumeraty krajowej:
roczna - 90 zł
półroczna - 45 zł
kwartalna - 22,50 zł

Koszt prenumeraty zagranicznej:
roczna: 281,88 zł
półroczna 140,94 zł
(Powyższe ceny uwzględniają koszty wysłki za granicę)

 

Druk przelewu zamówienia PRENUMERATY

 

UWAGA !

WPŁATY NA II, III i IV kwartał przyjmujemy do końca lutego 2019 r.

Odbiorców, którzy chcą otrzymać fakturę VAT prosimy o podanie dokładnego adresu  numeru NIP

 

 

Zamów prenumeratę

Dane osobowe

Dane adresowe

Adres powinien być zgodny z adresem, który będzie na przelewie bankowym/pocztowym

Adres korespondencyjny

Poniżej prosimy podać adres, na który ma zostać wysłana prenumerata. Jeżeli adres jest taki sam jak wyżej, pola mogą zostać nie wypełnione. Na żądanie zamawiającego wysyłamy fakturę.

Informacje o prenumeracie

Oświadczenia

ZAMÓWIENIE z obowiązkiem zapłaty